ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

अनिवार्य ई-हाजिरी सम्बन्धमा-टोखा नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरु