FAQs Complain Problems

टोखा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन

Read More

नगर सभाको चौधौ‌ अधिवेशनमा नृत्य प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीहरु

Read More

शपथ ग्रहण

Read More

No front page content has been created yet.

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेत जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

टोखा नगरपालिकाको नक्सा

लागू औषध रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतनामुलक गीति वृतचित्र
ई-गभर्नेन्स

 

 

 

 

इमेल -Centralized Email System

कर्मचारी ई-हाजिरी घर नक्सा पास प्रणाली

इजलास व्यवस्थापन प्रणाली

अनलाईन घटना दर्ता प्रणाली

कार्यालय प्रयोजन

 

 

 

 

 

स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली Electronic Health MIS राजश्व भुक्तानी प्रणाली कार्यालय प्रयोजन बोलपत्र आह्वान प्रणाली

कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली -Payroll

 

 

 

 

 

स्थानीय सञ्चित कोष

ब्यवस्थापन प्रणाली- SUTRA

अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली -

नागरिक प्रयोजन

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता

स्वमूल्याङ्कन प्रणाली - LISA

MOFAGA लगईन

सम्पति विवरण अनलाईन दर्ता

 

 

 

 

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन

जोखिम मूल्याङ्क

Public Assets 

Management Systm PAMS

Integrated Educational Management

Information System  - iEmis

CopoMIS

 

अन्य प्रणालीहरु

 


 


News & Notices

जनप्रतिनिधि

प्रकाश अधिकारी
नगर प्रमुख
mayor@tokhamun.gov.np; mayor.prakash@gmail.com
९८५१२३४७८९
मुरारी तामांग
उप– प्रमुख
murari.tokhamun@gmail.com; deputy.mayor@tokhamun.gov.np
९८५१२५४७८९
वच्चुराज बश्याल
प्रवक्ता
brajbasyal@gmail.com
९८५१००१४३२

Official

शेर बहादुर बि. सी.
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
cao@tokhamun.gov.np; info@tokhamun.gov.np
०१-४९८५०१३, ९८५११७३०८६