FAQs Complain Problems

खरिद ईकाइ

ईकाइका पदाधिकारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
अनिल प्रसाद जोशी  संयोजक   ९८५१२२२५७८ joshia540@gmail.com
प्रतिमा पौडेल  सदस्य  ९८५६०२२५९६ pratimapoudel61@gmail.com
कुबेर ढुंगाना  सदस्य सचिव  ९८४९१५२९५५ dhunganarena@gmail.com