FAQs Complain Problems

Flash News

आवास तथा बस्ती विकास

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
ई.बिजेन्द्र  श्रेष्ठ     ईन्जिनियर, अ. छैटौं  9851119599 bijendratokha@gmail.com
ई.रुद्रनाथ आचार्य ईन्जिनियर, अ. छैटौं  9851061957 er.rudracharya@gmail.com
ई.सन्तोष  पौडेल ईन्जिनियर, अ. छैटौं   9856054203 santropoudel92@gmail.com
आ. लोकेन्द्र आचार्य आर्किटेक्चर, अ. छैटौं   9851218199 lokuendra@gmail.com
लिला रिमाल सहायक महिला विकास निरिक्षक, स. चौथो 9844475710 lilarimal44@gmail.com
विजया लक्ष्मी  डंगोल  अमिन, स. चौथो 9860331131  
विजय  डंगोल  सहायक कम्प्युटर अपरेटर, स. चौथो 9849876943 dangolbijaya7@gmail.com