FAQs Complain Problems

Flash News

Public Procurement / Tender Notices

संक्षिप्त वातावरण अध्ययनको प्रस्ताव आव्हानको सूचना र कार्यशर्त विवरण- बुद्ध मुर्ती स्थापना, टोखा नपा-१, झोर

संक्षिप्त वातावरण अध्ययनको प्रस्ताव आव्हानको सूचना र कार्यशर्त विवरण- बुद्ध मुर्ती स्थापना, टोखा नपा-१, झोर
मिति २०८१/०१/२८ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित

बोलपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०८० भाद्र ३१ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित 

विज्ञापन कर प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना

२०८० श्रावण १० गतेको हिमालय टाईम्स नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

विद्दुतिय दरभाउपत्र आव्हानको सूचना, ठेक्का नं. ३७

मिति २०८० बैशाख २१ गतेको हिमालय टाइम्स नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

विद्दुतिया बोलपत्र आव्हानको सूचना (ठेक्का नं. ३०-३३)

मिति २०७९ फाल्गुन १४ को हिमालय टाइम्स नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -ठेक्का नं. १-५

मिति २०७९/०७/२५ गतेको हिमालय टाइम्स नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

विद्दुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना(ठेक्का नं. ३४-३६)

मिति २०७८/११/११ गतेको हिमालय टाइम्स नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

विद्दुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना(ठेक्का नं. १७)

मिति २०७८ असोज १३ गतेको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

विद्दुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना(ठेक्का नं. ५०-५१)

मिति २०७८/०२/२१ गतेको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित (सच्याईएको सूचना सहित)

विद्दुतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना(ठेक्का नं. ४८-४९)

मिति २०७८/०१/०७ गते नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित 

बालुवा बढाबढमा लिलाम सम्बन्धी सूचना

मिति २०७७/०६/२८ गतेको नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना 

मेयर दिवा खाजा कार्यक्रम -पुन:सूचना

मिति २०७६/१०/०८ गतेको नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

Jet Machine-बोलपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०७६/०४/२३ गतेको राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

RBNआशयको सूचना

२०७६/०४/१७ को नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

मिति २०७५/१२/१९ को अन्नपुर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

E-Bidding notice of Manohar Ghat Bridge at Tokha-8 and Construction of Children's Park at Tokha-1

मिति २०७५/११/२३ (March 07, 2019) को अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित

बोलपत्र आह्वान- Rigid Pavements and Manhole Construction at Tokha-3

मिति २०७५/११/०४ मा अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित