FAQs Complain Problems

प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
सिर्जना  आचार्य  रोजगार संयोजक, अ.छैटौं 9803100016 acharyasirjana@gmail.com

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइट हेर्न यहाँ click  गर्नुहोस