FAQs Complain Problems

राजश्व

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
प्रल्हाद  बाँनिया      सहायक कम्प्युटर अपरेटर, स. चौथो  9841630327 prahladbaniya80@gmail.com
सुस्मिता  खतिवडा  स. चौथो 9842260664 susmita.dhungana2050@gmail.com