FAQs Complain Problems

Flash News

स्वास्थ्य शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल 
रणलाल खुलाल  जनस्वास्थ्य अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौँ) ९८५१०१६२८६  ranalalkulal2026@gmail.com
झुमा मैनाली   अस्पताल नर्सिंग निरीक्षक (अधिकृतस्तर छैंठौ) ९८४१३९९२४९  mainalijhuma@gmail.com
कोष बिलास बगाले सि. अहेव (अधिकृत छैटौं) ९८४६१०७३०७ koshbagale123@gmail.com
  बसन्त गैरे  प.नि. सुपरभाइजर (अधिकृत छैटौं) ९८५८०२८४२८ basanta92110@gmail.com

 

स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

क्र.सं. स्वास्थ्य संस्थाको नाम ठेगाना इन्चार्ज/सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नंम्बर   र्इमेल     
झोर स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-१  सरिता पोख्रेल ९८४७०४२२४८  
२  टोखा चंडेश्वरी प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र  टोखा नपा-२  डा. प्रभा कार्की  ९८४१८२००१२  
टोखा सरस्वती स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-३  सुर्यलाल श्रेष्ठ  ९८४८९०९७९८  
धापासी स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-७   उज्ज्वल शर्मा  ९८४१०९९३४४  
गोंगबु स्वास्थ्य चौकी  टोखा नपा-८  अनिता बुढा  ९८४१२४०८५५  
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र  टोखा नपा-११ ज्ञानु भण्डारी  ९८४३२८६४४४  

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी जानकारी !!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि नयाँ योग्य नागरिकले समयमा नै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी निवेदन दिन हुन अनुरोध छ ।

  • जेष्ठ नागरिक (अन्य) ले आगामि आ.व. (पहिलो, दोस्रो , तेस्रो चौमासिक) मा ७० वर्ष पुग्ने भएमा यस आ.व. को साउन १ देखि मंसिर १५ सम्म निवेदन दिनु पर्नेछ ।
  • जेष्ठ नागरिक (दलित) ले आगामि आ.व. (पहिलो, दोस्रो , तेस्रो चौमासिक) मा ६० वर्ष पुग्ने भएमा यस आ.व. को साउन १ देखि मंसिर १५ सम्म निवेदन दिनु पर्नेछ ।
  • अन्य (विधुवा, अपांग, एकल, बालबालिका- दलित) को लागी योग्य व्याक्तिले जुन सुकै समयमा पनि नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

भत्ता पाइरहेका नागरिकहरुले प्रत्येक आ.व. को साउन १ देखि मंसिर १५ सम्म सम्वन्धित वडा कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा नविकरणको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

साथै रकम बैकको खातामा जम्मा भए/नभएको हेरी यदी रकम जम्मा नभएमा सो को जानकारी वडा कार्यालय / नगरपालिकालाई दिन हुन अनुरोध छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेत जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।