FAQs Complain Problems

टोखा नगरपालिकामा फार्मेसी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७