Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ई. सन्तोष पौडेल

Email: 
santropoudel92@gmail.com
Phone: 
९८५६०५४२०३
Section: 
नक्सा/पूर्वाधार शाखा
Weight: 
-100