FAQs Complain Problems

Flash News

Act, law and directives

Post date Document
स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन कार्यविधि,२०७७ 11/03/2022 - 11:08 PDF icon ४.४ स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन कार्यविधि,२०७७.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ 11/03/2022 - 11:07 PDF icon ४.३ लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार कार्यविधि,२०७७ 11/03/2022 - 11:05 PDF icon ४.२ मानव बेचविखन तथा ओसारपसार कार्यविधि,२०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने कार्यविधि, २०७७ 11/03/2022 - 11:04 PDF icon ४.१ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने कार्यविधि, २०७७.pdf
नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ 11/03/2022 - 10:58 PDF icon ३.४ नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages