तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
39% (11 votes)
राम्रो
14% (4 votes)
ठीकै
46% (13 votes)
Total votes: 28