तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
35% (39 votes)
राम्रो
19% (22 votes)
ठीकै
46% (52 votes)
Total votes: 113