तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
28% (64 votes)
राम्रो
19% (43 votes)
ठीकै
54% (125 votes)
Total votes: 232