तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
31% (40 votes)
राम्रो
21% (27 votes)
ठीकै
48% (62 votes)
Total votes: 129