तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
35% (25 votes)
राम्रो
20% (14 votes)
ठीकै
45% (32 votes)
Total votes: 71