कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
प्रदिप पौडेल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत hellotokha@gmail.com 01-4385013
ज्ञान बहादुर अधिकारी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा gbadhikari2000@gmail.com 9851115013
बासुदेव भेटुवाल शाखा अधिकृत सामाजिक बिकास शाखा hellotokha@gmail.com ९८४१३५००२७
ई. पुजा सिंह शाही इन्जिनियर प्राविधिक शाखा shahipuja999@gmail.com ९८४८५४८७९१
अनिल प्रसाद जोशी सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा hellotokha@gmail.com 9851222578
ई. रुद्रनाथ आचार्य इन्जिनियर नक्सा शाखा er.rudracharya@gmail.com ९८५१०६१९५७
ई. बसन्त पाठक सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा basanta.pathak7@gmail.com; ito.tokhamun@gmail.com ९८५११३७५१३
आ. लोकेन्द्र आचार्य इन्जिनियर ९८५१२१८१९९
ई. सन्तोष पौडेल इन्जिनियर ९८५६०५४२०३
विजेन्द्र श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर नक्सा शाखा 9851119599
मधुसुदन मिश्र ना.सु राजश्व शाखा 9851149125
प्रतिमा पौडेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा pratimapoudel61@gmail.com ९८५६०२२५९६
दीपक कुमार धिताल खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ७-१० को संयुक्त्त कार्यालय) 9851173287
नवराज दुलाल खरिदार वडा सचिव (वडा नं. १-२ को संयुक्त्त कार्यालय) 9741002391
सानु श्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ५-६ को संयुक्त्त कार्यालय) 9851121969
बालमुकुन्द नाथ श्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ३-४ को संयुक्त्त कार्यालय) 9849548250
सीताराम अधिकारी खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं. ११-१५ को संयुक्त्त कार्यालय) 9841573934
रत्न कुमार राई सव. ओभरसियर नक्सा शाखा 9851036425
प्रकाश डंगोल खरिदार प्रशासन शाखा hellotokha@gmail.com 9841544987
लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ खरिदार प्रशासन शाखा lbshrestha69@gmail.com 9841952643
प्रल्हाद बानिया खरिदार जिन्सी/राजश्व शाखा 9841630327
शान्ती श्रेष्ठ खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं. ७-१० को संयुक्त्त कार्यालय) 9841338097
रुबी घिमिरे खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं. ११-१५ को संयुक्त्त कार्यालय) 9860328422
विजयालक्ष्मी डंगोल अमिन नक्सा शाखा 9860331131
सम्झना भण्डारी खरिदार कार्यालय सहायक (वडा नं. ७-१० को संयुक्त्त कार्यालय) 9843069206
अनिता के.सी. खरिदार प्रशासन शाखा 9841269422