तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
31% (46 votes)
राम्रो
21% (32 votes)
ठीकै
48% (71 votes)
Total votes: 149