तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
31% (40 votes)
राम्रो
20% (26 votes)
ठीकै
48% (61 votes)
Total votes: 127