पशु सेवा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
अच्युत आचार्य  पशु विकास अधिकृत  ९८४९५५७९७०  
भिमा रेग्मी  खरिदार  ९८५१२४५५३१