Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

चालु आ.व.०७३/७४ को भाद्र महिना १ गते देखि लागू हुने राजश्व दर रेट

चालु आ.व. ०७३/७४ को भाद्र १ गते देखि लागू हुने गरी निम्नानुसारको राजश्वर दर रेट कायम गरिएको सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराईन्छ ।