स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपस्थित सम्बन्धमा