स्वास्थ्य कर्मचारी नियुक्तिमा अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना