सिलाई लेवल-२ को अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा -सबै आवेदक प्रशिक्षार्थीहरु