सहभागिता सम्बन्धमा-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ