विश्व वातावरण दिवस मनाउने सम्बन्धमा वडा कार्यालयलाई पत्र