माघ २२ गते सोनाम ल्होसारको अवसरमा कार्यालय बन्द रहने सम्बन्धमा