प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने सम्बन्धमा

भानु जयन्तीको अवसरमा विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनको लागि यस नगर क्षेत्र भित्रका विद्यालयमा कक्षा ९ र १० मा अध्यानरत विद्यार्थीहरुलाई सूचना