जनप्रतिनिधिका २ वर्ष-पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा-जनप्रतिनिधिज्यूहरु, सबै

श्री वडा कार्यालयहरु, पत्रको समन्वय गरिदिनु हुन -वडामा रहनु हुने संघसंस्था, समाजसेवी, आदिको उपस्थितिको लागि