कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन-जनप्रतिनिधि, न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ता, दलका प्रतिनिधि, सहकारी प्रतिनिधि