कम्प्युटर, मोबाइल, फ्रिज आदि तालिमको लागि आवेदन सहित प्रशिक्षार्थीहरुको सहभागिता गराई दिने सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु, सबै