रुबी घिमिरे

Designation:

Phone: 
9860328422
Section: 
कार्यालय सहायक (वडा नं. ११-१५ को संयुक्त्त कार्यालय)