Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

भेरोसेल पहिलो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी नगर प्रमुखज्यूको अपिल (असोज ११,१२,१३)