FAQs Complain Problems

गणकको अन्तिम सूची प्रकाशन तथा तालिमको सहभागिता सम्बन्धमा