Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्याशाला गोष्ठीमा उपस्थिति सम्बन्धमा-जनप्रतिनिधिज्यूहरु, शाखा प्रमुखहरु