Flash News

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ई. पुजा सिंह शाही

Email: 
shahipuja999@gmail.com
Phone: 
९८४८५४८७९१
Section: 
पूर्वाधार शाखा
Weight: 
8