सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिद्दुतीय बोलपत्र (E-bid) आव्हानको सूचना-1. Tokha road upgrade 2. Baluwapati-Dhaneshwor road upgrade full E-Bid Notice

मिति २०७६/०४/२१ गतेको नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

 

RBNआशयको सूचना

२०७६/०४/१७ को नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित 

Pages