सूचना तथा समाचार

समिक्षा गोष्ठी सम्बन्धि सूचना

यस टोखा नगरपालिकामा गत आ.व.२०७२/७३ मा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको साथै वार्षिक आय-व्ययको समिक्षा गोष्ठी मिति २०७३/४/२५ गते मंगलबारका दिन विहान ११ बजे देखि टोखा न.पा.

टोल विकास संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस टोखा नगरपालिकाको बिभिन्न वडा, टोल तथा बस्ति स्तरमा बिभिन्न निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलबासीहरुको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, टोल, बस्तिस्तरमा समानता, समताको भावना जागृत गराउने, आपसी सदभाव, समझदारी, समन्वय र मेलमिलाप कायम गराउने आर्थिक सामाजिक सवालमा सबै टोलबासीहरुलार्इ निर्ण

सूची दर्ता आ.व.०७३/७४ एवं भवन अभिलेखिकरण

आ.व.०७३/७४ को लागि ईच्छुक दर्तावाल व्यवसायीहरुलाई मिति २०७३/४/३० सम्म सूची दर्ता गर्नुहुन

मिति २०७३/३/३० मा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

मिति २०७३/३/३० मा झोर महांकालमा भएको आ.व. ०७२/७३ को सेवा प्रवाह सम्बन्धिको सुनुवाई कार्यक्रम youtube मा

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Uc9s48kPo

२०७२ को विनाशकारी भुकम्पबाट पीडितको नामावली

२०७२ वैशाख १२ गतेको महाभुकम्प वाट पुर्ण रुपमा क्षाति भै साविकमा वैकल्पिक वसोवासको व्यवस्था नभएका महानुभावहरुलाई प्रति परिवार रु.१५०००/ का दरले राहत प्राप्त गरेका भुकम्पपिडीत महानुभावहरुलाइ न्यानो कपडा खरिदको लागि वितरित रु.१००००/- वितरणको भरपाई नामावली विवरण ।

टोखा न.पा भित्रका सडकहरुकाे मापदण्ड

टोखा नगरपालिकाको दाेश्राे नगरपरिषदबाट ताेकेकाे टोखा न.पा भित्रका सडकहरुकाे मापदण्ड

Pages