सिलाई लेवल-२ तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन