विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा गरिन लागेको निवन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धि सूचना