कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पुर्व सतर्कता अपनाउन सबै नगरवासीमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!!